RING OSS - 08-12 42 00 30

Solceller Företag

RING OSS - 08-12 42 00 30

Solceller Företag

Vi vet vilken skillnad solceller kan göra

Kontakta Oss

Företag

Välkommen till Solarwork! Vi är din givna partner inom solceller för företag och industri. Med vår enkla 3-stegs process hjälper vi ert företag komma enkelt igång med att producera egen förnybar energi som kan tas i bruk direkt i verksamheten. 

BRF

Vi bistår även bostadsrättsföreningar med att installera skräddarsydda solcellsanläggningar. Vi hjälper er med hela projektet från idé till installation och uppföljning. Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Solceller Företag

Vi hjälper företag installera och producera egen solel.Solarwork projekterar och installerar vi nyckelfärdiga solcellsanläggningar med solceller för företag i hela landet. Vi installerar solceller för BRF:er, lantbruk, industrier, nyproduktioner, solcellsparker och carports. Vi installerar solcellsanläggningar i hela landet. Kontakta oss om ni vill veta om hur er verksamhet eller fastighet kan dra nytta av en solcellsanläggning.

Vår process i 3 enkla steg

Vi vet att varje projekt är unikt och kräver noggrann planering för maximal energieffekt och avkastning. Därför har vi delat upp processen med att installera solceller för företag i tre steg:

 1. Personligt möte och förstudie
  
I det första mötet med kunden gör vi en grundundersökning där vi tittar på olika variabler som har betydelse för solcellsanläggningens omfång och proportioner. Detta är variabler som effektuttag, elförbrukning, fastighetstyp, taktyp och som är unika för varje projekt. Vårt mål är att skapa en skräddarsydd lösning baserat på er fastighets behov, för att ni ska få mest watt per investerad krona. 


 2. Projektering och offert
  I nästa steg utför vi en projektering med en modell av fastighetens tak i 3D för att på bästa sätt planera en optimal placering av solceller för företag och kunna beräkna produktionen. Denna layout utgör grunden för vår materialberäkning. Efter detta tar vi fram en offert på en nyckelfärdig lösning, i vilken vi presenterar priser, förutsättningar, produkter och ekonomiska kalkyler.


 3. Installation
  När allt material har levererats så går det snabbt att installera solceller för företag på fastighetens tak.Vanligtvis så levereras allt material direkt till installationsplatsen och installationen påbörjas strax efteråt. Efter monteringen säkerställer vi även att solcellssystemet har internetuppkoppling så att vi kan följa upp och mäta dess effektivitet. Enligt överenskommelse kan vi göra inspektioner av solceller för företag under garantitiden. Överlämning sker efter att systemet är färdiganmält och driftsatt.   

Vi ser 5 klara fördelar med investering i solceller för företag:

  1. Ni minskar företagets drifts- och elkostnader. 

  2. Stärker ert företags miljöprofil utåt. 

  3. Möjlighet att sälja överskottet vidare till andra elbolag.
  4. Höjer värdet på fastigheten då ni skapar en ny intäktskälla på fastighetens tak. 

  5. Det är enkelt att komma att igång.

Solceller för företag

Många näringsverksamheter som satsar på solceller för företag och börjar producera egen förnybar el kommer att reducera sina elkostnader. Elen som företag producerar används i första hand direkt i fastigheten,fastighetens elförbrukning, hyresgästers elförbrukning, laddning av elbilar etc.Detta är en långsiktig investering, där man vill göra sig mindre beroende av vanliga elproducenter och växlande elpriser på marknaden. Privata och offentliga aktörer som satsar på solceller för företag får oftast en väldigt bra avkastning på sin investering.

Enligt Energimyndighetens pilotstudie av 10 företag som har satsat på solceller för företag har man räknat ut att det tar mellan sju till nio år att betala av investeringen. Företag som väljer att använda förnybar energi och installera solceller för företag uppvisar också inför sina kunder och partners att man har en tydlig miljöprofil och jobbar aktivt med hållbara lösningar.

Referenser 

 Vi har installerat och monterat solpaneler på Maria Nilas fastighet.   
Företag - Maria Nila fabrikslokal i Väla.                  Företag - Ingarö Golfklubb på Ingarö.           
450 installerade solpaneler med solceller          300 installerade solpaneler med solceller
för företag.                                                                      för företag.        
 

 

Efter Solarworks arbete täcks nu 40% av vår fabriks elbehov av solel. Vi tar vårt miljöarbete på allvar och är mycket nöjda över denna energieffektivisering.

- Maria Nila